Πρακτικοί αγώνεs ΙχνηλατώνΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Πρακτικοί αγώνεs Ιχνηλατών

Οι αγώνες πρακτικού κυνηγιού των Ιχνηλατών στη Γαλλία διαφέρουν απ' αυτούς της Ελβετίας, όχι μόνο στον αριθμό των σκύλων που συμμετέχουν, αλλά και στα περισσότερα κριτήρια, όπως και στο γενικό σύνολο της βαθμολογίας που ορίζεται από 100 βαθμούς (το κατώτατο) έως 200 βαθμούς (το ανώτερο).

Στους γαλλικούς αγώνες, οι Ιχνηλάτες συμμετέχουν υποχρεωτικά σε ομάδα 6 σκύλων και όχι μόνα τους όπως στην Ελβετία, με αποτέλεσμα τα κριτήρια της βαθμολογίας να είναι πιο πολλά, αφού εξετάζεται η ομαδική εργασία και συνεργασία, με συνέπεια το σύνολο της βαθμολογίας να είναι μεγάλο.

Πρακτικοί αγώνεs Ιχνηλατών

Οι γαλλικοί αγώνες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι αγώνες με πολυάριθμη ομάδα ιχνηλατών, χωρίς τη χρήση όπλου (Chasse a courre).

Αγώνας Α: κυνήγι ζαρκαδιού, ελαφιού και αγριογούρουνου.

Αυτός ο αγώνας διαρκεί 4 ώρες, μέσα στις οποίες οι ιχνηλάτες που ο αριθμός τους είναι καθορισμένος από 20-30 σκυλιά, πρέπει να ψάξουν στον ντορό το αντίστοιχο ζώο, να το πλησιάσουν στο γιατάκι, να το ξεσηκώσουν και στη συνέχεια να το καταδιώξουν μέχρι να το πιάσουν ή να το μπλοκάρουν εντός των χρονικών ορίων.

Οι κυναγωγοί μπορεί να είναι από 1 έως 5 πάνω σε άλογα.

Οι κριτές σ' αυτό τον αγώνα είναι 4 πάνω σε άλογα, εκ των οποίων οι 2 είναι αυτοί που δίνουν την βαθμολογία υποβοηθούμενοι απ' τους άλλους δύο.

Αγώνας Β: κυνήγι λαγού.

Πρακτικοί αγώνεs Ιχνηλατών

Αυτός ο αγώνας διαρκεί 3 ώρες, μέσα στις οποίες οι ιχνηλάτες που ο αριθμός τους είναι καθορισμένος από 6-10 σκυλιά, πρέπει να ψάξουν στον ντορό το λαγό, να τον πλησιάσουν στο γιατάκι, να τον ξεσηκώσουν και στη συνέχεια να τον καταδιώξουν μέχρι να τον πιάσουν μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο.

Οι κυναγωγοί είναι από 1 έως 3, οι οποίοι ακολουθούν τα σκυλιά με τα πόδια.

Οι κριτές σ' αυτό τον αγώνα είναι 4 και μπορούν αν θέλουν να παρακολουθούν τον διαδραματιζόμενο αγώνα, με τα πόδια ή πάνω σε άλογα. Οι 2 κριτές είναι αυτοί που δίνουν την βαθμολογία υποβοηθούμενοι απ' τους άλλους δύο.

Στη Γαλλία υπάρχουν 30 ράτσες καθαρόαιμων αναγνωρισμένων ιχνηλατών, γεγονός που προσδίδει στους αγώνες μεγάλη σπουδαιότητα και σοβαρότητα γιατί βοηθούν τα μέγιστα στην ανάπτυξη της κυνολογίας και του
Στη Γαλλία υπάρχουν 30 ράτσες καθαρόαιμων αναγνωρισμένων ιχνηλατών,
γεγονός που προσδίδει στους αγώνες μεγάλη σπουδαιότητα και σοβαρότητα
γιατί βοηθούν τα μέγιστα στην ανάπτυξη της κυνολογίας και του κυνηγιού γενικότερα.

Με όπλο...
Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι αγώνες μικρών ομάδων ιχνηλατών με τη χρήση όπλου (Chasse a tir).

Αγώνας C: κυνήγι λαγού.

Αυτός ο αγώνας διαρκεί 1,5 ώρα, μέσα στην οποία οι ιχνηλάτες που ο αριθμός τους είναι καθορισμένος από 4-6 σκυλιά, πρέπει να ψάξουν στον ντορό το λαγό, να τον πλησιάσουν στο γιατάκι, να τον ξεσηκώσουν και στη συνέχεια να τον καταδιώξουν εντός χρόνου.

Οι κυναγωγοί είναι 2, οι οποίοι ακολουθούν τα σκυλιά με τα πόδια.

Πρακτικοί αγώνεs Ιχνηλατών

Οι κριτές σ' αυτό τον αγώνα είναι 4 και παρακολουθούν τον αγώνα με τα πόδια. Οι 2 κριτές είναι αυτοί που δίνουν την βαθμολογία υποβοηθούμενοι απ' τους άλλους δύο.

Αγώνας D: κυνήγι αγριοκούνελου.

Αυτός ο αγώνας διαρκεί 1 ώρα, μέσα στην οποία οι ιχνηλάτες που ο αριθμός τους είναι καθορισμένος από 2-4 σκυλιά, πρέπει να ψάξουν στον ντορό το αγριοκούνελο, να το πλησιάσουν στο γιατάκι, να το ξεσηκώσουν και στη συνέχεια να το καταδιώξουν μέσα στα υπόλοιπα χρονικά περιθώρια.

Οι κυναγωγοί είναι 2, οι οποίοι ακολουθούν τα σκυλιά με τα πόδια. Οι κριτές σ' αυτό τον αγώνα είναι 2 εκ των οποίων ο ένας βαθμολογεί και ο άλλος τον βοηθάει με τις παρατηρήσεις του.

Αγώνας E: κυνήγι ζαρκαδιού.

Αυτός ο αγώνας διαρκεί 2 ώρες, μέσα στις οποίες οι ιχνηλάτες που ο αριθμός τους είναι καθορισμένος από 6-8 σκυλιά, πρέπει να ψάξουν στον ντορό το ζαρκάδι, να το πλησιάσουν στο γιατάκι, να το ξεσηκώσουν και στη συνέχεια να το καταδιώξουν εντός χρόνου. Οι κυναγωγοί είναι 3, οι οποίοι ακολουθούν τα σκυλιά με τα πόδια.

Οι κριτές σ' αυτό τον αγώνα είναι 4 και μπορούν αν θέλουν να παρακολουθούν τον αγώνα, με τα πόδια ή πάνω σε άλογα. Οι 2 κριτές είναι αυτοί που δίνουν την βαθμολογία υποβοηθούμενοι απ' τις παρατηρήσεις των άλλων δύο.

Αγώνας F: κυνήγι αλεπούς.

Αυτός ο αγώνας διαρκεί 2 ώρες, μέσα στις οποίες οι ιχνηλάτες που ο αριθμός τους είναι καθορισμένος από 6-8 σκυλιά, πρέπει να ψάξουν στον ντορό την αλεπού, να την πλησιάσουν στο γιατάκι, να την ξεσηκώσουν και στη συνέχεια να την καταδιώξουν εντός χρόνου.

Οι κυναγωγοί είναι 3, οι οποίοι ακολουθούν τα σκυλιά με τα πόδια.

Οι κριτές σ' αυτόν τον αγώνα είναι 4 και μπορούν αν θέλουν να παρακολουθούν τον αγώνα, με τα πόδια ή πάνω σε άλογα. Οι 2 κριτές είναι αυτοί που δίνουν την βαθμολογία υποβοηθούμενοι απ' τις παρατηρήσεις των άλλων δύο.

Αγώνας G: κυνήγι αγριογούρουνου.

Αυτός ο αγώνας διαρκεί 2 ώρες, μέσα στις οποίες οι ιχνηλάτες που ο αριθμός τους είναι καθορισμένος από 6-8 σκυλιά, πρέπει να ψάξουν στον ντορό το αγριογούρουνο, να το πλησιάσουν στο γιατάκι, να το ξεσηκώσουν και στη συνέχεια να το καταδιώξουν μέσα στα υπόλοιπα χρονικά περιθώρια.

Οι κυναγωγοί είναι 3, οι οποίοι ακολουθούν τα σκυλιά με τα πόδια.

Οι κριτές σ' αυτόν τον αγώνα είναι 4 και μπορούν αν θέλουν να παρακολουθούν τον αγώνα, με τα πόδια ή πάνω σε άλογα. Οι 2 κριτές είναι αυτοί που δίνουν την βαθμολογία υποβοηθούμενοι απ' τις παρατηρήσεις των άλλων δύο.

Ετήσιο πρόγραμμα
Οι αγώνες οργανώνονται απ' τα Club της κάθε ράτσας με την άδεια του Κεντρικού Κυνολογικού Ομίλου (SCC) και της Επιτροπής Κυνηγιού (Commission Venerie), που καθορίζουν το ετήσιο πρόγραμμα αγώνων. Στους αγώνες παίρνουν μέρος όλοι οι ιχνηλάτες που είναι γραμμένοι στο Βιβλίο Καταγωγών Γαλλίας (LOF) ή είναι γραμμένοι σε Βιβλίο Καταγωγών άλλης χώρας που είναι μέλος της FCI. Για κάθε κυνηγετική περίοδο, το πρόγραμμα αγώνων συμπληρώνεται μέχρι τις 15 Αυγούστου και στη συνέχεια υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προστασίας της Φύσης, στο υπουργείο Περιβάλλοντος και στη Διεύθυνση Θήρας.

Οι αγώνες Α και Β γίνονται κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου μέχρι το τέλος Μαρτίου, ενώ οι αγώνες C-D-E-F-G γίνονται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Οι αγώνες γίνονται σ' όλες τις περιοχές που επιτρέπεται το κυνήγι των παραπάνω ζώων, δηλαδή σε άγριο θήραμα.

Απαγορεύεται η χρήση ζώων εκτροφείου που απελευθερώνονται λίγες ώρες πριν τον αγώνα. Ολα τα σκυλιά πρέπει να είναι υγιή και να συνοδεύονται απ' το βιβλιάριο υγείας με τα πρόσφατα και απαραίτητα εμβόλια.

Απαγορεύεται να πάρουν μέρος σε αγώνα οι σκύλες που βρίσκονται σε γενετήσιο οίστρο.

Στους αγώνες A-B-E-F-G επιτρέπεται να λάβουν μέρος σκύλοι ηλικίας 15 μηνών έως 8 χρονών. Ενώ στους αγώνες C και D επιτρέπεται να λάβουν μέρος σκύλοι ηλικίας 12 μηνών έως 8 χρονών.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Για να πάρει βραβείο μια ομάδα ιχνηλατών πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 100 πόντους, σύμφωνα με τη βαθμολογία κατάταξης:

 • 1ο βραβείο - ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ, χρειάζονται 150-200 πόντοι
 • 2ο βραβείο - ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ, χρειάζονται 125-149 πόντοι
 • 3ο βραβείο - ΚΑΛΟΣ, χρειάζονται 100-124 πόντοι

Οπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, η συνολική βαθμολογία έχει άριστα το 200. Ομως τα ειδικά κριτήρια βαθμολογίας για κάθε είδους αγώνα, έχουν διαφορετικό συντελεστή για κάθε ζώο, ο οποίος εξαρτάται απ' τον βαθμό δυσκολίας που παρουσιάζει το συγκεκριμένο ζώο στο κυνήγι του.

Ας πάρουμε ένα χτυπητό παράδειγμα του πίνακα. Στο κριτήριο «Μύτη, ποιότητα όσφρησης», στον αγώνα λαγού με όπλο «C» το άριστα είναι οι 30 πόντοι, ενώ αντίστοιχα στον αγώνα αγριογούρουνου με όπλο «G» το άριστα είναι οι 10 πόντοι. Αυτό μας δείχνει πως ο ντορός του λαγού είναι πιο δύσκολος απ' τον ντορό του γουρουνιού και γι αυτό το λόγο ο συντελεστής είναι μεγαλύτερος.

Αλλο παράδειγμα. Στο κριτήριο «Ικανότητα στο πλησίασμα, ξεπέταγμα», στον αγώνα λαγού με όπλο «C» το άριστα είναι οι 20 πόντοι, ενώ αντίστοιχα στον αγώνα αγριογούρουνου με όπλο «G» το άριστα είναι οι 40 πόντοι, γιατί το αγριογούρουνο αντιστέκεται και αμύνεται πάντα στο ξεφώλιασμα και το σκυλί πρέπει να έχει εκτός των άλλων προσόντων, πολύ θάρρος και επιμονή για να τα καταφέρει καλά, γι' αυτό ο συντελεστής είναι 10χ4.

Αν μελετηθεί ο πίνακας 1 αναλυτικώς, βγάζουμε πολλά συμπεράσματα για τα προσόντα που πρέπει να έχει ένας ιχνηλάτης σε κάθε είδος ζώο που μας ενδιαφέρει να κυνηγήσουμε.

Κάθε σκύλος της ομάδας κρίνεται ξεχωριστά και αναλόγως παίρνει μια ατομική βαθμολογία. Οι ατομικές βαθμολογίες των σκύλων της ομάδας προστίθενται και βγαίνει η συνολική βαθμολογία της ομάδας.

Ο ιχνηλάτης που θα κυνηγήσει άλλο ζώο απ' αυτό που διαγωνίζεται, κρίνεται ανεπαρκής και δεν βαθμολογείται, οπότε επηρεάζει τη συνολική βαθμολογία της ομάδας.

Αφαιρούνται 10-20 πόντοι απ' την ατομική βαθμολογία του σκύλου στα παρακάτω λάθη που ενδεχομένως θα κάνει:

 • Οταν ο σκύλος τεμπελιάζει, είναι άτονος και αδιάφορος.
 • Οταν σταματά την καταδίωξη
 • Οταν ψάχνει ψεύτικα και φλύαρα
 • Στα πολύ χτυπητά λάθη.
 • Οταν παίρνει αντίθετον ντορό χωρίς γρήγορη διόρθωση.
 • Οταν φοβάται τις τουφεκιές
 • Οταν η φωνή του είναι αδύνατη και δεν ακούγεται μακριά.
 • Οταν δεν συνεργάζεται με την ομάδα και έχει αποκοπεί τελείως απ' αυτή
 • Οταν δεν υπακούει στο κάλεσμα και στις εντολές του κυναγωγού.
 • Συνεχόμενο και φλύαρο γάβγισμα στο ψάξιμο του ντορού.

Κύπελλο Γαλλίας
Οπως είπαμε παραπάνω, το ημερολογιακό πρόγραμμα των αγώνων ετοιμάζεται κάθε Αύγουστο, με την έναρξη της νέας κυνηγετικής περιόδου.

Σ' όλες τις κατηγορίες οι αγώνες συνολικά είναι γύρω στους 150. Οι πιο πολλοί αγώνες, γύρω στους 30-40 για κάθε είδος ζώου, γίνονται στη δεύτερη κατηγορία (κυνήγι με όπλο) και ειδικά στο λαγό (C), στο ζαρκάδι (E), στο αγριοκούνελο (D) και στο αγριογούρουνο (G).

Μόλις τελειώσουν οι τοπικοί αυτοί αγώνες, διεξάγεται ο εθνικός αγώνας για το «Κύπελλο Γαλλίας» και στις δυο κατηγορίες αγώνων και για κάθε είδος. Οι κανόνες διεξαγωγής και οργάνωσης είναι ίδιοι, όπως επίσης και τα κριτήρια της βαθμολογίας και της τελικής κατάταξης.

Κάθε Club συμμετέχει στο κύπελλο με μια ομάδα ιχνηλατών που αντιπροσωπεύει τη ράτσα, επιλέγοντας τα καλύτερα σκυλιά που βραβεύτηκαν στους προηγούμενους τοπικούς αγώνες. Οπως είναι φανερό το Κύπελλο Γαλλίας είναι το αποκορύφωμα των αγώνων πρακτικού κυνηγιού στους ιχνηλάτες σκύλους, όπου παίρνουν μέρος τα άριστα σκυλιά από κάθε ράτσα.

Στη Γαλλία υπάρχουν 30 ράτσες καθαρόαιμων αναγνωρισμένων ιχνηλατών, γεγονός που προσδίδει στους αγώνες μεγάλη σπουδαιότητα και σοβαρότητα γιατί βοηθούν τα μέγιστα στην ανάπτυξη της κυνολογίας και του κυνηγιού γενικότερα.

Σ' όλες τις χώρες της Ευρώπης γίνονται αγώνες ιχνηλασίας, δείγμα πως οι κυνηγοί εκεί έχουν πολύ αναπτυγμένο κυνολογικό και κυνηγετικό επίπεδο και ασχολούνται σοβαρά με τα σκυλιά τους.

Επίσης κάθε χρόνο, σε μια ευρωπαϊκή χώρα, γίνεται και το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ιχνηλασίας, όπου παίρνουν μέρος πολλές χώρες με τους ιχνηλάτες που επιλέχτηκαν και διακρίθηκαν σε εθνικό επίπεδο. Εδώ έχουμε πολύ υψηλό επίπεδο συναγωνισμού σε διακρατικό επίπεδο.

Στους αγώνες επιβραβεύεται η ποιότητα του ιχνηλάτη και της ράτσας γενικότερα, στη μορφολογία και στην κυνηγετική ικανότητα. Για να αντιπροσωπεύσει ένας Ιχνηλάτης άριστα τη ράτσα του πρέπει και οφείλει να είναι άριστος μορφολογικά και κυνηγετικά, δυο στοιχεία απαραίτητα για την ανάπτυξη και τη διατήρηση της ράτσας στα ανώτερα κυνολογικά επίπεδα.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ

Άλλα άρθρα

comments powered by Disqus

[X] Κλείσιμο Παράθυρου

Για να βλέπετε πρώτοι τα νέα άρθρα κάνετε click στο Like button